ES/CA/DE
You are here: Home ca Producció Ecològica El reciclatge La pinyolada humida
Imatge
Basa per l'aigua de rentatge

La pinyolada humida

L’empresa Molí de la Vall Major també inverteix en tecnologia per a pal•liar els efectes negatius dels subproductes del procés per a l’elaboració de l’oli d’oliva verge extra.

Quan el Molí de la Vall Major inicià la seva  la seva anadura, ho feu emprant el sistema continuo de tres fases. La gran quantitat d’efluents contaminants i la millora de la tecnologia, ens convencé per a canviar el sistema de producció al continuo de dues fases. Amb tot això reduirem la càrrega contaminant en un  90%.

Amb el sistema continuo d’extracció de dues fases, en el decantador el most oliós se separa i tenim dos elements, l’oli d’oliva verge i la pinyolada humida (60% humitat).

La pinyolada humida

Està formada por residus d’oli, l’ós i la pell de l’oliva triturada i residus d’aigua vegetal.

Al sistema continuo de tres fases,cal afegir-hi 1000 litres de l’aigua de rentat per 1 quilo d’olives.

Al Molí de la Vall Major, quan la pinyolada humida surt del decantador, una espiral transportadora l’acompanya a l’exterior i puja a les tremuges on s’emmagatzema.

Una part d’aquesta pinyolada humida, abans de caure  a la tremuja, passa per un petit assecador que s’encarrega de treure l’aigua i desviant, el que és ara la pinyola, torna a l’almàssera per a ser utilitzat com a biomassa.

La resta, cau a la tremuja disposada per això i serà emprada per compostatge, com a fertilitzant (molt ric en nitrogen i sals minerals) en els camps, com a farratge per al bestiar i per a l’extracció de l’oli de sansa d’oliva cru.

A les Oruxeres, aplicant calor i dissolvents, s’extrau l’oli d’oliva que encara queda a la pinyola. Serà l’oli d’oruxo d’oliva cru, que per a poder ser comestible s’ha de refinar. Del resultat d’aquesta operació, també obtenim oruxo sec.

L’aigua de rentat i l’aigua vegetal:

Amb el sistema continuo de dues fases, l’aigua que s’afegeix (40 litres per quilo d’oliva) no es significativa. L’aigua del procés d’extracció s’embassa. Una part s’evapora i la resta, juntament amb els sediments, s’utilitza per a fertilitzar el sòl.

Imatge
Reciclatge pinyolada humida
Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet