ES/CA/DE
You are here: Home / ca / Oli d'Oliva Verge Extra / Criteris de qualitat i puresa

Criteris de qualitat i puresa

Els paràmetres fisicoquímics i organolèptics s’agrupen per a poder establir els criteris de qualitat i puresa. Aquests criteris són els que classifiquen l’oli d’oliva verge.

Els paràmetres de qualitat s’apliquen a l’oli d’oliva verge. L’oli d’oliva resultant de la rompuda de l’oliva per a la seva classificació.


Criteris de qualitat

Són paràmetres que reflecteixen la bona praxis en el procés d’extracció  de l’oli d’oliva verge. Juntament amb el tast, donen la seva categoria a l’oli d’oliva verge. Tots els tipus d’olis d’oliva els tenen per a la seva categoria.

El grau d’acidesa % és el percentatge d’àcids grassos lliures respecte a l’àcid oleic.

L’índex de peròxids mEq O2/Kg: Determina l’oxidació inicial  de l’oli d’oliva verge i el deteriorament que poden haver patit els antioxidants naturals, els polifenols i certs components d’interès nutritiu, com ara vitamina E, tocoferols.

Espectrometria UV (absorbància d’ultraviolada) K 270, K 232, Delta-K mesura l’absorbància d’un oli a diferents longituds d’ones determinades (K270, K232 control de l’oxidació) Proporciona indicacions sobre la qualitat d’un oli i el seu estat de conservació.

La Mitjana de fruitat Mf és la mitjana estadística dels atributs positius de l’oli verge subjecte del tast.

La Mitjana de defectes Md és, bàsicament, la mitjana estadística de la qualificació atorgada per cada component del “Panell” a cada apartat dels atributs negatius.

CRITERIS DE QUALITAT

Llampant

Oli d'oliva            VERGE

EXTRA

>2

Grau d'acidesa (%)

< 2,0

< 0,8

 

Index de peròxids mEq O2/Kg.

< 20

< 20

 

Espectrometría UV     K270

< 2,25

< 0,22

 

Espectrometría UV     DeltaK

< 0,01

< 0,01

 

Espectrometría UV     K232

< 2,60

< 2,50

Mf  = 0

Md > 3,5

Valoració organolèptica

Mf  > 0

Md < 3,5

Mf  > 0

Md = 0

 

Criteris de puresa

Són paràmetres d’inspecció. Els seus índexs controlen que l¡oli d’oliva verge o verge extra no conté d’altres olis o greixos que el puguin adulterar. Tots els tipus d’olis d’oliva els tenen per a la seva categoria.

CRITERIS DE PURESA

Oli d'oliva VERGE i VERGE EXTRA

Llampant

Cumpleixn amb els seus criteris de qualitat ?

SI

NO

Estigmastadiens mg/Kg

< 0,10

mes alt

Isómers trans d'ácids grassos (%) tC18:1

t(C18:2 + C18:3)

< 0,05

< 0,05

mes alt

mes alt

Contingut d'ácids grassos

SI

SI

Delta-ECN42

< 0,2

mes alt

Composició esteròlica y esterols totals

SI

SI

Eritrodiol

< 2,0

mes baix

Uvaol (%)

< 4,5

=

Ceres mg/Kg

< 250

mes alt

 

Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet