ES/CA/DE
You are here: Home / ca / Oli d'Oliva Verge Extra / Classes o tipus d'olis d'oliva
Imatge
Classes d'oli d'oliva

Classes o tipus d'olis d'oliva

L’oli d’oliva verge és aquell obtingut de la rompuda de les olives. La seva classificació dependrà del fet d’acomplir o no els criteris de qualitat de la seva categoria.

L’oli d’oliva Verge és el resultat de la rompuda de les olives. És l’oli d’oliva verge el que és analitzat per a poder confirmar la seva qualitat de VERGE, o si la seva qualitat és superior, (VERGE EXTRA) o bé, descartar-lo per al consum.

Criteris de qualitat

Oli d'oliva VERGE

Grau d’acidesa (%)

< 2,0

Índex de peròxids mEq O2/Kg.

<20

Espectrometría UV K270

< 0,25

Espectrometría UV DeltaK

< 0,01

Espectrometría UV K232

< 2,60

Valoració organolèptica

Mf > 0

Md < 3,5

Oli d'oliva Verge Extra és l’oli d’oliva per excel•lència. És la màxima qualitat que pot adquirir  l’oli d’oliva verge en qualsevol de les varietats d’oliva.

Criteris de qualitat

Oli d'oliva VERGE EXTRA

Grau d’acidesa (%)

< 0,8

Índex de peròxids mEq O2/Kg.

<20

Espectrometría UV K270

< 0,22

Espectrometría UV DeltaK

< 0,01

Espectrometría UV K232

< 2,50

Valoració organolèptica

Mf > 0

Md = 0

 

Oli d'oliva Llampant

De vegades, degut a condicions climàtiques desfavorables o deficiències en el procés d’elaboració, Els olis d’oliva verges presenten un elevat grau d’acidesa o un sabor o bé aroma defectuosos.  No acompleixen amb els criteris de qualitat establerts per a la seva categoria (Oli d’oliva verge o verge extra) i per tant, en aquestes condicions, no es consideren aptes per al consum.

El grau d’acidesa és superior a 2º

L’oli d’oliva llampant ha de passar per un procés de refinament (procés fisicoquímic) per a corregir els seus defectes. Gràcies a aquest procés, el grau d’acidesa es redueix i el sabor i/o aroma defectuosos, s’eliminen.

*Totes les classes d’oli d’oliva tenen criteris de puresa.

*Per a més informació consultar els PDF al marge (resum del REGLAMENT (CEE) Núm. 2568/91 DE LA COMISSIÓ d’11 de juliol de 1991 relatiu a les característiques dels olis d’oliva i dels olis de sansa d’oliva i sobre els seus mètodes d’anàlisis i modificat pel REGLAMENT (CE) Núm. 640/2008 DE LA COMISSIÓ de 4 de juliol de 2008

Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet