ES/CA/DE
You are here: Home / ca / L'Almàssera / La recepció de les olives

La recepció de les olives

A la seva arribada a l’almàssera, l’oliva es prepara per a la rompuda. Prolongar el període d’emmagatzematge de les olives incideix de forma negativa sobre la qualitat de l’oli d’oliva verge.

Quan les olives entren a l’ almàssera es pren una mostra aleatòria per a poder comprovar la seva maduresa, la qualitat i el que anomenem “rendiment” que és el tant per % d’oli que conté l’oliva, i així poder  calcular la quantitat d’oli d’oliva verge que obtindrem per quilo d’olives.

La descàrrega de les olives es fa mitjançant una reixa, a la sitja de recepció, que reté fulles i branques. Immediatament, la cinta transportadora les porta a la bàscula continua electrònica, connectada a l’ordinador principal de  l’ almàssera. Després del ventejat, s’emmagatzemen en tremuges amples i planes que mantenen les olives airejades a l’espera de la seva preparació immediata (rentatge) per a poder ser molturades.


La preparació de les olives arbequines:

El ventejat

Les olives arbequines arriben al molí amb fulles, petites branques i pedres. Una cinta transportadora continua les porta a la ventadora (ventilador). L’aire que genera s’encarrega d’eliminar els residus de branques, fulles, terra… que sempre acompanyen les olives.

D’aquí, les olives passen, o bé a les tremuges (unes hores) a l’espera de la rompuda, o bé al rentatge previ a la rompuda.

  1. * Aquestes fulles són bones com  farratge i combustible.

Defectes que pot tenir l’oli d’oliva per haver-ne prolongat el temps d’emmagatzematge:

  1. * Floridura - humitat: tast característic de l’oli d’oliva  verge obtingut de fruits en els que s’han desenvolupat força fongs i llevats a causa de romandre amuntegats i amb humitat alguns dies. .
  2. * Flavor d’olives amuntegades: tast característic de l’oli d’oliva verge obtingut d’olives amuntegades que han patit una grau important de  fermentació.


El rentatge de les olives arbequines

Després del ventejat i només abans de la rompuda, les olives passen per una plataforma vibrant, que elimina branques, pedres i tots aquells residus que la ventadora no ha pogut eliminar. 

Al mateix temps que romanen a la base vibradora es procedeix a la seva neteja amb una dutxa continua d’aigua sense clor i descalcificada.

En aquest punt les olives estan preparades per a iniciar el procés d’extracció i la cinta transportadora les deixarà caure al molí.

Defectes que pot tenir l’oli d’oliva verge per una mala preparació de les olives:

  1. * Fulles verdes (amarg): tast de l’oli obtingut d’olives excessivament verdes o que s’han mòlt barrejades amb fulles i  tija.
  2. * Terra: tast característic de l’oli obtingut d’olives recollides amb terra, enfangades i no rentades.
Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet