ES/CA/DE
You are here: Home ca L'Almàssera La conservació de l'oli d'oliva. El celler isotèrmic.

La conservació de l'oli d'oliva. El celler isotèrmic.

Quan l’oli d’oliva verge a arribat a la temperatura ambient als dipòsits de decantació, entra a la bodega i es manté amb repòs a temperatura suau i constant

La bodega del Molí de la Vall Major és una estància isotèrmica a 17º C que allotja dipòsits verticals, d’acer inoxidable alimentari, auto netejadores.

El trafegament de l’oli es fa a través de conductes estancs, que s’inicien als dipòsits de decantació i acaben a la zona de descàrrega i envasat. Aquests  vasos comunicants permeten el moviment de l’oli sense manipulació directa.

Al Molí de la Vall Major tenim cura de l’oli d’oliva verge extra. Cada cert temps, segons es precisi, trafeguem l’oli d’oliva verge extra integral a un altre depòsit, per tal de poder netejar la solada, les micropartícules que s’han anat depositant a la base de  la cuba.

Europa - EL portal de la union europea Agricultura Ecológica Internacional, Olive Council CCPAE
PDR Cat

  Millora en el sistema de control de la qualitat de l'oli de l'almàssera
  Millora de les instal·lacions de recepció d'oliva i filtratge d'oli de l'almàssera

ES/CA/DE
Molí del a Vall Major SL
973 13 37 28
clientes@molidelavallmajor.es
Desenvolupat per: Semic Internet